Ha 2,15n

Wielokrotne "biada"
Czwarte
2 15 Biada temu, co zmusza bliźniego do picia, pucharem swego jadu go upaja*, by się przyglądać jego nagości. 16 Nasyciłeś się hańbą, nie chwałą, upij się sam i pokaż swe nieobrzezanie; bo ciebie dosięgnie kielich [podany] przez prawicę Pańską, a wstyd pokryje całą twoją sławę.


Przypisy

2,15 - Tekst popr.; por. Rdz 9,20nn.

Zobacz rozdział