Ha 2,12

Wielokrotne "biada"
Trzecie
2 12 «Biada temu, co miasto na krwi przelanej buduje, a gród umacnia nieprawością!»


Zobacz rozdział