Ha 2,18

Wielokrotne "biada"
Czwarte
2 18 Cóż może posąg, który rzeźbiarz czyni, obraz z metalu, fałszywa wyrocznia - że w nich to twórca nadzieję pokłada, gdy wykonuje swoje nieme bogi?


Zobacz rozdział