Ha 2,6

Wielokrotne "biada"
2 6 Czyż one go nie wezmą za przedmiot szyderstwa, piosenki i wiersze na niego ułożą? Powiedzą: «Biada temu, co mienie cudze zabiera <...>* i obciąża się zastawem zbyt wielkim!»


Przypisy

2,6 - Hebr. dod.: "aż dokąd?"

Zobacz rozdział