Ha 3,18-19

Modlitwa Habakuka
3 18 Ja mimo to w Panu będę się radować, weselić się będę w Bogu, moim Zbawicielu. 19 Pan Bóg - moja siła, uczyni nogi moje podobne jelenim, wprowadzi mnie na wyżyny*.


Przypisy

3,19 - "Na wyżyny" - wyrażenie przenośne na oznaczenie zupełnego zwycięstwa. "Kierownikowi..." - uwaga muzyczna, wskazująca na zastosowanie liturgiczne tej pieśni.

Zobacz rozdział