Hbr 13,11

WYŻSZOŚĆ KAPŁAŃSTWA CHRYSTUSOWEGO
WNIOSKI MORALNE Z DOTYCHCZASOWYCH ROZWAŻAŃ
Ofiarna służba chrześcijan w Nowym Przymierzu
13 11 Ciała bowiem tych zwierząt, których krew arcykapłan wnosi do świątyni jako ofiarę przebłagalną, pali się poza obozem*.


Przypisy

13,11 - Por. Kpł 16,27.

Zobacz rozdział