Hbr 12,4

WYŻSZOŚĆ KAPŁAŃSTWA CHRYSTUSOWEGO
WNIOSKI MORALNE Z DOTYCHCZASOWYCH ROZWAŻAŃ
Chrystus-Arcykapłan wzorem wytrwałości
12 4 Jeszcze nie opieraliście się aż do przelewu krwi, walcząc przeciw grzechowi,


Zobacz rozdział