Hbr 2,14

O WYŻSZOŚCI NOWEGO PRZYMIERZA
Chrystus głową królestwa mesjańskiego
2 14 Ponieważ zaś dzieci uczestniczą we krwi i ciele, dlatego i On także bez żadnej różnicy stał się ich uczestnikiem, aby przez śmierć pokonać tego, który dzierżył władzę nad śmiercią, to jest diabła*,


Przypisy

2,14 - Por. J 12,31.

Zobacz rozdział