Hbr 7,16

WYŻSZOŚĆ KAPŁAŃSTWA CHRYSTUSOWEGO
O WYŻSZOŚCI NOWEGO PRZYMIERZA
Chrystus Kapłanem na wieki na wzór Melchizedeka
7 16 który stał się takim nie według przepisu prawa cielesnego, ale według siły niezniszczalnego życia*.


Przypisy

7,16 - Chrystus jest kapłanem z tytułu swej mocy, płynącej z połączenia natury ludzkiej z naturą Bożą w Osobie Syna (por. Hbr 7,24) lub z racji zmartwychwstania.

Zobacz rozdział