Hbr 9,3

WYŻSZOŚĆ KAPŁAŃSTWA CHRYSTUSOWEGO
WYŻSZOŚĆ OFIARY CHRYSTUSA
Skutki ofiary Chrystusa
9 3 Za drugą zaś zasłoną był przybytek, który nosił nazwę "Święte Świętych"*.


Przypisy

9,3 - Por. Wj 26,31-37.

Zobacz rozdział