Hbr 1,14

O WYŻSZOŚCI NOWEGO PRZYMIERZA
Wyższość Chrystusa Pośrednika* nad aniołami
1 14 Czyż nie są oni wszyscy duchami przeznaczonymi do usług, posłanymi na pomoc tym, którzy mają posiąść zbawienie?*


Przypisy

1,5 - "Pośrednika" - jako Boga-Człowieka.
1,14 - Por. Tb 5,4; Tb 12,12-15; Ap 19,10; Ap 22,9.

Zobacz rozdział