Hbr 1,5-6

O WYŻSZOŚCI NOWEGO PRZYMIERZA
Wyższość Chrystusa Pośrednika* nad aniołami
1 5 Do którego bowiem z aniołów powiedział kiedykolwiek: Ty jesteś moim Synem, Jam Cię dziś zrodził?* I znowu: Ja będę Mu Ojcem, a On będzie Mi Synem*. 6 Skoro zaś znowu wprowadzi Pierworodnego na świat, powie: Niech Mu oddają pokłon wszyscy aniołowie Boży!*


Przypisy

1,5 - "Pośrednika" - jako Boga-Człowieka.
1,5 - "zrodził" - Ps 2,7; "Synem" - 2Sm 7,14.
1,6 - Ps 97[96],7 (LXX). Boska cześć należy się Chrystusowi.

Zobacz rozdział