Hbr 4,7

O WYŻSZOŚCI NOWEGO PRZYMIERZA
Odpoczynkiem chrześcijan - odpoczynek Boga
4 7 dlatego Bóg na nowo wyznacza pewien dzień - "dzisiaj" - po upływie dłuższego czasu, mówiąc przez Dawida, jak to przedtem zostało powiedziane: Dziś, jeśli głos Jego usłyszycie, nie zatwardzajcie serc waszych!


Zobacz rozdział