Hbr 5,8-9

WYŻSZOŚĆ KAPŁAŃSTWA CHRYSTUSOWEGO
O WYŻSZOŚCI NOWEGO PRZYMIERZA
Chrystus prawdziwym arcykapłanem
5 8 A chociaż był Synem, nauczył się posłuszeństwa przez to, co wycierpiał. 9 A gdy wszystko wykonał*, stał się sprawcą zbawienia wiecznego dla wszystkich, którzy Go słuchają,


Przypisy

5,9 - Inni tłum.: "a wydoskonalony pod każdym względem".

Zobacz rozdział