Hbr 9,4

WYŻSZOŚĆ KAPŁAŃSTWA CHRYSTUSOWEGO
WYŻSZOŚĆ OFIARY CHRYSTUSA
Skutki ofiary Chrystusa
9 4 Posiadało ono złoty ołtarz kadzenia i Arkę Przymierza, pokrytą zewsząd złotem. Znajdowało się w niej naczynie złote z manną, laska Aarona, która zakwitła, i tablice Przymierza*.


Zobacz rozdział