Hi 2,10

Część wstępna
HISTORIA CIERPIEŃ BOGOBOJNEGO HIOBA
Hiob dotknięty chorobą trądu
2 10 Hiob jej odpowiedział: «Mówisz jak kobieta szalona. Dobro przyjęliśmy z ręki Boga. Czemu zła przyjąć nie możemy?» W tym wszystkim Hiob nie zgrzeszył swymi ustami.


Zobacz rozdział