Iz 1,22.25

KSIĘGA GRÓŹB
WYPOWIEDZI PRZECIW JUDZIE I JEROZOLIMIE POPRZEDZAJĄCE WOJNĘ SYRO-EFRAIMSKĄ
Elegia nad Jerozolimą
1 22 Twe srebro żużlem się stało, wino twoje z wodą zmieszane. 25 Obrócę rękę moją na ciebie, wypalę do czysta twą rudę i usunę cały twój ołów.


Zobacz rozdział