Iz 1,25

KSIĘGA GRÓŹB
WYPOWIEDZI PRZECIW JUDZIE I JEROZOLIMIE POPRZEDZAJĄCE WOJNĘ SYRO-EFRAIMSKĄ
Elegia nad Jerozolimą
1 25 Obrócę rękę moją na ciebie, wypalę do czysta twą rudę i usunę cały twój ołów.


Zobacz rozdział