Iz 1,9n

KSIĘGA GRÓŹB
WYPOWIEDZI PRZECIW JUDZIE I JEROZOLIMIE POPRZEDZAJĄCE WOJNĘ SYRO-EFRAIMSKĄ
Kara na Judę
1 9 Gdyby nam Pan Zastępów nie zostawił Reszty*, stalibyśmy się jak Sodoma, podobni bylibyśmy Gomorze.
Przeciw religijnej obłudzie*
10 Słuchajcie słowa Pańskiego, wodzowie sodomscy, daj posłuch prawu naszego Boga, ludu Gomory!


Przypisy

1,9 - Tekst cytowany w Rz 9,29. Hebr. dodaje: "jak odrobinę".
1,10 - Por. Iz 29,13n; Am 5,21n.

Zobacz rozdział