Iz 2,10

KSIĘGA GRÓŹB
WYPOWIEDZI PRZECIW JUDZIE I JEROZOLIMIE POPRZEDZAJĄCE WOJNĘ SYRO-EFRAIMSKĄ
Sąd Boży nad pysznymi
2 10 Wejdź między skały, ukryj się w prochu ze strachu przed Panem, przed blaskiem Jego majestatu, kiedy powstanie, by przerazić ziemię*.


Przypisy

2,10 - Jest to "dzień Pański"; zob. Iz 2,12.

Zobacz rozdział