Iz 20,1

KSIĘGA GRÓŹB
MOWY WIESZCZE PRZECIW NARODOM POGAŃSKIM
Klęska Aszdodu
20 1 W roku, w którym naczelny dowódca* wysłany przez Sargona, króla asyryjskiego, przybył pod Aszdod, przypuścił szturm do miasta i zdobył je,


Przypisy

20,1 - Inni tłum. jako imię własne "Tartan" (por. 2 Krl 18,17). Aszdod został zdobyty za Sargona II w r. 711.

Zobacz rozdział