Iz 3,13

KSIĘGA GRÓŹB
WYPOWIEDZI PRZECIW JUDZIE I JEROZOLIMIE POPRZEDZAJĄCE WOJNĘ SYRO-EFRAIMSKĄ
Nieład w Jerozolimie
3 13 Pan powstał, by wszcząć rozprawę, stoi, by toczyć spór ze swoim ludem.


Zobacz rozdział