Iz 35,4d

Dzielenie fragmentów na częsci jest kwestią umowną.
Nie można jednoznacznie wskazać: 35,4d
KSIĘGA GRÓŹB
MOWY PRZECIW SAMARII, JEROZOLIMIE I NARODOM POGAŃSKIM
Sąd Boży wybawieniem Izraela
35 4 Powiedzcie małodusznym: «Odwagi! Nie bójcie się! Oto wasz Bóg, oto - pomsta; przychodzi Boża odpłata; On sam przychodzi, by zbawić was».


Zobacz rozdział