Iz 5,1

KSIĘGA GRÓŹB
WYPOWIEDZI PRZECIW JUDZIE I JEROZOLIMIE POPRZEDZAJĄCE WOJNĘ SYRO-EFRAIMSKĄ
Pieśń o winnicy*
5 1 Chcę zaśpiewać memu Przyjacielowi* pieśń o Jego miłości ku swojej winnicy! Przyjaciel mój miał winnicę na żyznym pagórku.


Przypisy

5,1 - Pieśń o winnicy. Temat winnicy Bożej niewdzięcznej, jako symbolu Izraela, dobrze znany z tej pieśni Izajasza (por. Iz 27,2-5), spotykany jest u innych proroków; Oz 10,1; Jr 2,21; Jr 5,10; Jr 6,9; Jr 12,10; Ez 15,1-8; Ez 19,10-14 i znajduje oddźwięk w Pwt 32,32n; Ps 80[79],9-17; Syr 24,17 oraz w przypowieściach ewangelicznych: Mt 20,1-13; Mt 21,33-41; J 15,1-6.
5,1 - "Przyjaciel mój" = Bóg.

Zobacz rozdział