Iz 10,27

KSIĘGA GRÓŹB
KSIĘGA EMMANUELA*
Zapowiedź kary na Asyrię
10 27 W ów dzień spadnie ci z pleców jego brzemię i jego jarzmo z szyi.


Przypisy

6,1 - (Iz 6,1-12,6) - KSIĘGA EMMANUELA. - Prorocze mowy Izajasza z okresu wojny syro-efraimskiej (735/734), w których najważniejsze proroctwa dotyczą nadzwyczajnego mesjańskiego Chłopca, Emmanuela: por. Iz 7,14; Iz 8,8.10; Iz 9,1-6; Iz 11,1-10. "Króla Ozjasza" - tzn. w r. 739.

Zobacz rozdział