Iz 35,1

KSIĘGA GRÓŹB
MOWY PRZECIW SAMARII, JEROZOLIMIE I NARODOM POGAŃSKIM
Sąd Boży wybawieniem Izraela
35 1 Niech się rozweselą pustynia i spieczona ziemia*, niech się raduje step i niech rozkwitnie!


Przypisy

35,1 - To Palestyna, lub ściślej, kraina judzka.

Zobacz rozdział