Iz 5,29

KSIĘGA GRÓŹB
WYPOWIEDZI PRZECIW JUDZIE I JEROZOLIMIE POPRZEDZAJĄCE WOJNĘ SYRO-EFRAIMSKĄ
Zapowiedź asyryjskiej inwazji na Judę*
5 29 Jego ryk jest jakby lwicy, on ryczy jak lwiątka. Wydaje pomruk, porywa swą zdobycz i umyka, a nikt mu jej nie wyrwie.


Przypisy

5,26 - Dokonano ich kilka za życia Izajasza: w 735 i 732 Tiglat-Pileser III, w 722 Salmanassar V, w 711 Sargon 11, w 701 Sennacheryb.

Zobacz rozdział