J 12,40

MĘKA I ZMARTWYCHWSTANIE JEZUSA CHRYSTUSA
WYPADKI POPRZEDZAJĄCE
Niedowiarstwo Żydów
12 40 Zaślepił ich oczy i twardym uczynił ich serce, żeby nie widzieli oczami oraz nie poznali sercem i nie nawrócili się, ażebym ich uzdrowił*.


Przypisy

12,40 - Iz 6,9n. Prorok piętnuje tu sprzeciw Żydów wobec przykazań i planów Bożych (por. Mt 13,14n; Rz 9,31; 1 P 2,8).

Zobacz rozdział