J 13,23

MĘKA I ZMARTWYCHWSTANIE JEZUSA CHRYSTUSA
OSTATNIA WIECZERZA
Ujawnienie zdrajcy*
13 23 Jeden z uczniów Jego - ten, którego Jezus miłował* - spoczywał na Jego piersi.


Przypisy

13,21 - Por. Mt 26,20-25; Mk 14,17-21; Łk 22,21nn.
13,23 - Tak dyskretnie określa siebie autor - św. Jan.

Zobacz rozdział