J 14,30

MĘKA I ZMARTWYCHWSTANIE JEZUSA CHRYSTUSA
MOWA POŻEGNALNA
Posłannictwo Ducha. Pokój
14 30 Już nie będę z wami wiele mówił, nadchodzi bowiem władca tego świata*. Nie ma on jednak nic swego we Mnie.


Przypisy

14,30 - Zob. J 12,31.

Zobacz rozdział