J 14,13-15

MĘKA I ZMARTWYCHWSTANIE JEZUSA CHRYSTUSA
MOWA POŻEGNALNA
Do domu Ojca
14 13 A o cokolwiek prosić będziecie w imię moje, to uczynię, aby Ojciec był otoczony chwałą w Synu. 14 O cokolwiek prosić mnie będziecie w imię moje, Ja to spełnię.
Zapowiedź Pocieszyciela
15 Jeżeli Mnie miłujecie, będziecie zachowywać moje przykazania.


Zobacz rozdział