J 16,13

MĘKA I ZMARTWYCHWSTANIE JEZUSA CHRYSTUSA
MOWA POŻEGNALNA
Sąd Ducha Świętego
16 13 Gdy zaś przyjdzie On, Duch Prawdy, doprowadzi was do całej prawdy. Bo nie będzie mówił od siebie, ale powie wszystko, cokolwiek usłyszy, i oznajmi wam rzeczy przyszłe.


Zobacz rozdział