J 5,39-40

DZIAŁALNOŚĆ JEZUSA CHRYSTUSA JAKO SŁOWA, ŚWIATŁOŚCI I ŻYCIA
DRUGI POBYT ŚWIĄTECZNY W JEROZOLIMIE
Apologia Jezusa*
5 39 Badacie Pisma, ponieważ sądzicie, że w nich zawarte jest życie wieczne*: to one właśnie dają o Mnie świadectwo. 40 A przecież nie chcecie przyjść do Mnie, aby mieć życie.


Przypisy

5,19 - Jeżeli Ojciec przekazał Synowi całkowitą władzę udzielania życia (J 3,35), to w takim razie i sądzenia tych, którzy je przyjmą lub odrzucą (J 5,19-30).
5,39 - Pismo św. jest źródłem życia (por. J 4,1-8; J 8,1-6; Ps 119[118]). Jego ideą przewodnią jest Jezus Chrystus (J 1,45; J 2,22; J 20,9; por. Łk 24,27; 1 P 1,10nn).

Zobacz rozdział