J 8,32

DZIAŁALNOŚĆ JEZUSA CHRYSTUSA JAKO SŁOWA, ŚWIATŁOŚCI I ŻYCIA
WODA ŻYWA I ŚWIATŁOŚĆ
Światłość wobec ciemności
8 32 i poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli».


Zobacz rozdział