J 17,9

MĘKA I ZMARTWYCHWSTANIE JEZUSA CHRYSTUSA
MODLITWA ARCYKAPŁAŃSKA CHRYSTUSA
Prośba za uczniów
17 9 Ja za nimi proszę, nie proszę za światem*, ale za tymi, których Mi dałeś, ponieważ są Twoimi.


Przypisy

17,9 - Por. przypis do J 1,10.

Zobacz rozdział