J 20,16

MĘKA I ZMARTWYCHWSTANIE JEZUSA CHRYSTUSA
PO ZMARTWYCHWSTANIU
Maria Magdalena, Piotr i Jan przy grobie*
20 16 Jezus rzekł do niej: «Mario!» A ona obróciwszy się powiedziała do Niego po hebrajsku: «Rabbuni»*, to znaczy: Nauczycielu!


Przypisy

20,1 - (J 20,1-10) - Por. Mt 28,5-8; Mk 16,1-8; Łk 24,1-11.
20,16 - Bardziej uroczysta forma aram. Rabbi - nauczyciel (por. Mk 10,51).