J 4,44

DZIAŁALNOŚĆ JEZUSA CHRYSTUSA JAKO SŁOWA, ŚWIATŁOŚCI I ŻYCIA
ŻYCIODAJNA WODA
Powrót do Galilei
4 44 Jezus wprawdzie sam stwierdził, że prorok nie doznaje czci we własnej ojczyźnie*.


Przypisy

4,44 - Por. Mt 13,57; Mk 6,4; Łk 4,24.

Zobacz rozdział