J 5,25

DZIAŁALNOŚĆ JEZUSA CHRYSTUSA JAKO SŁOWA, ŚWIATŁOŚCI I ŻYCIA
DRUGI POBYT ŚWIĄTECZNY W JEROZOLIMIE
Apologia Jezusa*
5 25 Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam, że nadchodzi godzina, nawet już jest, kiedy to umarli usłyszą* głos Syna Bożego, i ci, którzy usłyszą, żyć będą.


Przypisy

5,19 - Jeżeli Ojciec przekazał Synowi całkowitą władzę udzielania życia (J 3,35), to w takim razie i sądzenia tych, którzy je przyjmą lub odrzucą (J 5,19-30).
5,25 - Mowa o umarłych na duchu, tj. grzesznikach, którzy słyszą Dobrą Nowinę dającą im życie dzięki wierze (por. J 3,18).

Zobacz rozdział