J 12,20

MĘKA I ZMARTWYCHWSTANIE JEZUSA CHRYSTUSA
WYPADKI POPRZEDZAJĄCE
Godzina Syna Człowieczego
12 20 A wśród tych, którzy przybyli, aby oddać pokłon [Bogu] w czasie święta, byli też niektórzy Grecy*.


Przypisy

12,20 - Chodzi tu o pogan "bojących się Boga" (Dz 10,2).

Zobacz rozdział