J 13,15

MĘKA I ZMARTWYCHWSTANIE JEZUSA CHRYSTUSA
OSTATNIA WIECZERZA
Miłość i pokora Syna Bożego
13 15 Dałem wam bowiem przykład, abyście i wy tak czynili, jak Ja wam uczyniłem.


Zobacz rozdział