J 17,3

MĘKA I ZMARTWYCHWSTANIE JEZUSA CHRYSTUSA
MODLITWA ARCYKAPŁAŃSKA CHRYSTUSA
W obliczu dokonanego dzieła
17 3 A to jest życie wieczne: aby znali Ciebie, jedynego prawdziwego Boga, oraz Tego, którego posłałeś, Jezusa Chrystusa*.


Przypisy

17,3 - Droga od Boga Ojca prowadzi poprzez uznanie posłanego przez Niego Syna (J 3,12.17n; 1 J 5,20). O sensie terminu Janowego "poznać" zob. J 1,10. Poznanie jest "życiem wiecznym", bo stanowi jego konieczny warunek.

Zobacz rozdział