J 3,30

DZIAŁALNOŚĆ JEZUSA CHRYSTUSA JAKO SŁOWA, ŚWIATŁOŚCI I ŻYCIA
ŻYCIODAJNA WODA
Jezus a Jan Chrzciciel
3 30 Potrzeba, by On wzrastał, a ja się umniejszał.


Zobacz rozdział