J 4,2

DZIAŁALNOŚĆ JEZUSA CHRYSTUSA JAKO SŁOWA, ŚWIATŁOŚCI I ŻYCIA
ŻYCIODAJNA WODA
Jezus i Samarytanka
4 2 chociaż w rzeczywistości sam Jezus nie chrzcił, lecz Jego uczniowie -


Zobacz rozdział