J 6,63

DZIAŁALNOŚĆ JEZUSA CHRYSTUSA JAKO SŁOWA, ŚWIATŁOŚCI I ŻYCIA
CHLEB ŻYWY
Mowa eucharystyczna
6 63 Duch daje życie; ciało na nic się nie przyda*. Słowa, które Ja wam powiedziałem, są duchem i są życiem.


Przypisy

6,63 - Duch - ciało to w NT częste przeciwstawienie łaski i natury skażonej. Por. Rz 8,1-14; Ga 5,16-26. Eucharystia - to ciało Zmartwychwstałego, który stał się "duchem ożywiającym" (1 Kor 15,45).

Zobacz rozdział