Jdt 16,17

Pieśń dziękczynna Judyty
16 17 Biada poganom, którzy powstają przeciw memu narodowi: Pan Wszechmocny ich ukarze w dzień sądu, ześle w ich ciało ogień i robactwo, i jęczeć będą z bólu na wieki».


Zobacz rozdział