Jdt 1,1

Wojna Nabuchodonozora przeciw Arfaksadowi
1 1 Było to w dwunastym roku panowania Nabuchodonozora*, który królował nad Asyrią w wielkim mieście Niniwie. W tym czasie Arfaksad* królował nad Medami w Ekbatanie.


Przypisy

1,1 - "Nabuchodonozor" nie był nigdy królem asyryjskim w Niniwie. Prawdopodobnie chodzi tu o króla perskiego Artakserksesa III (358-338) i o jego wyprawę wojenną przeciw Syrii. "Arfaksad" jako król Medów także nie jest znany w historii. Może chodzi tu o Fraorta, założyciela królestwa medyjskiego. "Ekbatana" - dziś Hamadan, leży w połowie drogi między Bagdadem a Teheranem.

Zobacz rozdział