Jdt 16,25

Pieśń dziękczynna Judyty
16 25 I nie było więcej nikogo, kto by niepokoił synów Izraela ani za życia Judyty, ani też przez długi czas po jej śmierci*.


Przypisy

16,25 - Wlg dodaje jeszcze jeden wiersz: "Dzień święty, ustanowiony na pamiątkę tego zwycięstwa. Hebrajczycy zaliczyli do dni świątecznych. Żydzi świętowali w ten dzień od tego czasu aż do dziś".

Zobacz rozdział