Jdt 2,23

Holofernes wyrusza na wojnę przeciw Zachodowi
2 23 Rozgromił Fud* i Lud* i złupił wszystkich synów Rassisa* i tych Izmaelitów, którzy mieszkali na skraju pustyni na południe od Cheleonu*.


Przypisy

2,23 - Nazwy niepewne i trudne do ustalenia: Rassis może jest Tarsem, a Cheleon - el-Challe.

Zobacz rozdział