Jdt 5,17

Achior przestrzega Holofernesa
5 17 I dopóki nie grzeszyli wobec swego Boga, szczęście im sprzyjało, ponieważ z nimi jest Bóg, który nienawidzi zła.


Zobacz rozdział