Jdt 7,22

Natarcie Holofernesa na Betulię
7 22 Straciły więc ducha ich dzieci, a kobiety i młodzieńcy mdleli z pragnienia i padali na ulicach miasta i przy wejściach do bram, i nie było w nich siły.


Zobacz rozdział